Манол Дончев

Обичам да заставам зад каузи, с които мога да се идентифицирам. Може би някак пасивно, по-често с думи, отколкото с преки действия, но такава роля съм избрал. Искам нещата да се случват по трудния, но правилен за мен начин. Тук съм на пук на черногледството. Това на медиите и това към медиите. Също и към младото поколение, към обществото, към средата ни, към глобалните процеси. Ще ви разказвам за онези хора, които променят положението към по-добро, които развиват себе си, които дават добър пример, които вдъхновяват, които имат интересни идеи и които разширяват кръгозора ни. Ще се опитвам и да забавлявам, да поддържам естетическата стойност на работата си, да бъда полезен, да споделям впечатления.

Колкото до фотографията, тя е мой основен приоритет. Най-вече чрез нея се самоопределям напоследък. Ще се старая да я застъпя сериозно и в публикациите си тук. Да ви предлагам разнообразни гледки, интересни гледни точки, дори съвети в тази насока, когато е уместно. Практиката превърна репортажните жанрове в любими. Сред тях бих поставил и сватбената фотография, въпреки че нейният смисъл е в някакъв аспект различен. Но все става дума за проследяване на истории, за предаване на реалността с художествени средства. Всичко накуп е част от плана след време да оцелявам, практикувайки това, което обичам. А дотам ме чака дълъг път.

Щастлив съм, че ще извървим част от него заедно.


Моите лични страници:
http://manoldonchev.wordpress.com/
http://www.facebook.com/ManolDonchevPhotography