Маги Благоева

“Спрели сме тук за малко, за да се срещнем, да се обичаме, да споделяме. Този момент е скъпоценен, ала преходен. Той е дребен епизод във вечността. Ако споделяме с добри чувства, с леко сърце и любов, създаваме изобилие и радост за всички. И тогава ще си е струвало да изживеем този момент."