Сепия Паскал

Сепия има удължено тяло и променлива окраска. Придвижва се бързо с помощта
на пипалата си и е опасен хищник. Интересите ѝ са свързани с изкуство,
общности, екология и благотворителност. За да се защити от опасност, сепията
изхвърля мастилена боя, с помощта на която по-късно описва своите размисли.