14 резултата

Поли

Падам, ставам, изправям глава, в търсене на себе си правим всичко. Макар че трудно се намираме, къде сме, защо сме тук, накъде отиваме. Затова остава само вярата, че ще продължим напред до постигането на мечтите, до някаква малка победа дори. Такава съм - не скланям лесно глава, вярвам, че преклонената глава е белег на слабост, а силният продължава въпреки всичко. А вярата в по-доброто, в по-красивото е тази, която ще ни изведе напред. Затова вярвам, че предстои нещо по-хубаво, по-желано, по-истинско!