Поклон пред българския просветител Петър Берон!

21 мар 2013

Д-р Петър Берон е един от най-изтъкнатите наши просветители. Българският лекар е още стопански и просветен деец, дарител, учен-енциклопедист, педагог, философ и естественик.

Петър Хаджи Берович е роден през 1795 г. в българския революционерски град Котел. За кратко живее в румънския град  Брашов, където учи в местно килийно училище. Учи се и в елино-българското училище на Андон Хаджи Кринчу, където след завършването си започва работа.

На 12 години заминава за Букурещ, за да учи в добро гръцко училище. По-късно, с помощта на българи, учи в различни университети в Европа. Берон учи медицина в престижните университети в Хайделберг и Мюнхен. В Мюнхен участва в лекции на немския философ Фридрих Шелинг. След като защитава докторат през през 1831 г., се завръща в Румъния.

Петър Берон е автор на около 20 научни труда и владее девет чужди езика, вследствие на пребиваването си в Париж, Берлин, Лондон, Виена, Прага и Атина. Дипломираният лекар дарява средства за подкрепа на много български училища. Учи и работи в най-престижното европейско учебно заведение по това време - парижката Сорбона. Впечатлява французите с прозорливия си ум и научни знания. Предложено му е френско гражданство, което той отказва да приеме.

През 1824 г. издава „Буквар с различни поучения“. Книгата е издадена с помощта на просветителя Антон Иванов и е по-известна като  „Рибен буквар“,  заради изобразените кит и делфин. И двете животни всъщност са бозайници, а не риби, но названието на книгата остава такова и до днес. Това е първият български буквар изобщо. Поради големия интерес към учебника, той е преиздаван 6 пъти в продължение на 20 години, а Берон се радва на високо уважение.

През 1842 г. Петър Берон заминава за Париж и изучава физико-математическите и природните науки. През 1853 г. прави завещание, което преработва през 1867 г. През 1871 г. Берон заминава за Румъния, за да уреди положението с имотите си и това е последното му пътуване. Умира на 21 март 1871 г. в имението си до Крайова, Румъния. Доста голяма сума от продажбата на имота му е дарена след смъртта му на котленската община, а останалата част - за Българската мъжка гимназия в Одрин.

1969 | 21 мар 2013

Facebook коментари

нов коментар

Моля, влезте, за да коментирате