Почистващите препарати. Какъв е ефектът им върху нас и околната среда?

27 авг 2013
Снимка: sxc.hu

Светът минава на зелено по отношение на много неща – храна, автомобили, дрехи. Почистващите продукти, които използваме в ежедневието си, също трябва да са безопасни спрямо нас и околната среда. Ясно е, че чистотата в един дом е от първостепенно значение за живеещите в него. Една къща трябва да се поддържа чиста – както от мръсотията, така и от безпорядъка и отрицателните мисли. Чистотата на мястото, в което живеем, е отговорност на всеки един от нас и затова и всеки дом е прилично зареден с множество почистващи препарати. Навярно обаче малцина са изцяло наясно с ефектите, които повечето от тях нанасят върху нас и върху околната среда. Наблъскани с най-различни опасни вещества, те директно отиват в канализацията и автоматично попадат в почвата и водите. Те са унищожителни за земните флора и фауна, а нашите ръце обикновено са абонирани към крема. Все пак, можем да подбираме препаратите си така, че да бъдат щадящи към околната среда.

Въпросът е: „Как да го направим?“

Отговорът не е толкова сложен. На първо време трябва да се запознаем и информираме. Ясно е, че е трудно да се четат съставките по етикетите, особено когато са написани с шрифт, чийто размер не може да се открие в уърд – толкова малък, че нито очила, нито лупа могат да помогнат. Важно е обаче все пак да сме запознати с най-опасните съставки и да направим нов избор на препарати, които не ги съдържат.

 •  Фенол (oxybensole) Съдържат го основно дезинфектантите. Силно токсичен и отровен, той влияе върху работата на централната нервна система, дишането, сърцето и бъбреците. При попадането си в почвата води до изменения на нейния състав и до унищожаване на редица важни компоненти в нея.
 •  Диетилен гликол Съдържа се основно в препаратите за почистване на под, както и в лаковете за паркет и мебели. Засяга централната нервна система, черния дроб и бъбреците. Поглъщането му може да бъде смъртоносно.
 •  Солна киселина Това е силно отровно вещество, което ще откриете в повечето си препарати за почистване на тръби, печки и тоалетни. То разяжда кожата (а същото се случва и с почвата), замърсява водата, а може да причини дори изгаряния. Регистрирани са и проблеми с белите дробове при по-продължително вдишване.
 •  Амониев хидроксид и перхлоретилен Тези вещества, намиращи се в препаратите за премахване на петна, са силно токсични, влияят на кожата и дихателните пътища и причиняват загиването на редица микроорганизми в почвата. Перхлоретилен е доказан канцероген, който уврежда нервната система, черния дроб и бъбреците.
 • Бензалкониев хлорид Открива се в белината и антибактериалните препарати. Според последните изследвания на редица учени именно на неговото присъствие в средствата за почистване се дължат зачестилите редица белодробни проблеми и застрашително нарасналият процент на астма при хората.
 •  Формалдехид За това вещество вече е изписано толкова много, че едва ли има някой, който да не е запознат с него и да не го е  чувал. Токсичната съставка вече доказано се свързва с развитието на ракови клетки у човека. Въпреки че голяма част от козметичната индустрия вече преустанови неговата употреба, за почистващите препарати не може да се каже същото.
 •  Натриев борат Според последните проучвания това вещество има пряка връзка с хормонални нарушения и изменения у човека.
 •  1,4-диоксан Съставката е доказан канцероген, а в същото време е масово използвана в редица почистващи препарати.
 •  Нонилфенол етоксилат NPE и алкилфенол етоксилат APE Те се извличат от петрола и са редовна съставка в повечето продукти за почистване. В същото време те са толкова силно токсични, че употребата им е строго ограничена в редица страни.
 •  Триклозан Това вещество, което редица организации се борят да премахнат от козметичните продукти, присъства доста често и в перилните препарати. Силно отровно, то е с доказан ефект върху черния дроб чрез бързата си абсорбция в кожата.
 • Белина Ефектът на белината върху човека е особено осезаем – тя толкова силно дразни кожата, ноздрите и очите, че може да причини парене и изгаряния. В комбинация пък с амоняк се получават изпарения със смъртоносен ефект.
 • Хидрохлорна киселина Съдържа се в препаратите за почистване на тоалетна. Има силно корозивно действие върху кожата, бъбреците и черния дроб и след продължителна употреба разяжда лигавицата на съответните органи. Директното ѝ попадане в почвата и водите ги отравя и е смъртоносно за редица организми в тях.

Можете да проверите с какво точно почистване и достатъчно безопасно ли е за семейството Ви и околната среда от ТУК.

На същото място, според оценката на препаратите, можете да изберете такъв, който е с висока оценка за безопасност и да го потърсите в нашите магазини. Не за да сме „зелени“, „оранжеви“ или „червени“, а за да сме просто по-отговорни. И към себе си, и към децата си, и към околния свят.

5932 | 27 авг 2013

Facebook коментари

нов коментар

Моля, влезте, за да коментирате