Тоалетът на древните - Китай

17 сеп 2012
Снимка: .sxc.hu


Облеклото, украшенията и отличителните знаци на чиновниците в императорския дворец следвали строгите правила на йерархията и етикета

Обичайната им дреха бил копринен халат с дълги ръкави. Халатът на самия император бил жълт на цвят, с изкусно избродирани орнаменти и символи на успеха, но над всички тях доминирал драконът. Бидейки най-важният символ в конфуцианството, той символизирал властта и самия император. На халата присъствали девет дракона – на двете рамена, на гърба, два на гърдите, а останалите четири били разположени на скута.
Целта на дрехата с дракони била не само да украсява императора, но и да носи успех на народа му. Освен дракона, имало и други символи на успеха – слънцето, луната  и звездата – символ с три лъча;  насекомо – символ на мъдростта на императора; водорасло – на неговата порядъчност; огън – на неговата праведност; рис – на богатството.

Лапите на „императорските” дракони били с по пет пръста, а тези на чиновниците – с по четири.

Императорският тоалет се допълвал от перлена огърлица и малка кръгла шапчица, украсена с три, разположени един над друг дракона.

Интересна е информацията за дясното загръщане на дрехите у китайците.

Традиционно загръщането е от ляво на дясно. Този начин указвал етническата им принадлежност. 
Лявото загръщане било характерно не само за варварите, а и за починалите китайци. Покойниците били обличани в халат, загърнат наляво, което се потвърждава от погребални портрети и релефи от времето на династията Късна Хан. В Древен Китай движението против Слънцето (обратно на часовниковата стрелка), се отъждествявало с враждебни, неблагоприятни, варварски  и свързани със света на мъртвите, ритуали. Те вярвали, че всичко, което се движи обратно на часовниковата стрелка, нарушава естествените процеси.

1331 | 17 сеп 2012

Facebook коментари

нов коментар

Моля, влезте, за да коментирате