Петте стадия преди развода

23 сеп 2012
Снимка: .sxc.hu

В една научна концепция се описват пет стадия на съпружеските отношения, които се проявяват най-ярко при холериците и сангвиниците*. Тази теория не е нужно да се абсолютизира, но заслужава внимание.

 

  • Първи стадий – дълбока и страстна влюбеност. С образа на любимия се свързват само положителни емоции, одобряват се всичките му постъпки и, ако се случи нещо неприятно, няма обидени.
  • Втори стадий – леко охлаждане. Ако любимият го няма, може и да не забелязваме липсата му, но появи ли се – настъпва емоционален подем.
  • Трети стадий – по-нататъшно изстиване на чувствата. Но само един мил жест е достатъчен, за да избухнат отново предишните чувства. Нужни са ласкави слова, извинения, подаръчета и цветя като признак на внимание. (Съвет: в този етап връзката може да се върне в първия си стадий, ако партньорите се разделят за няколко дни, да речем с командировка)
  • Четвърти стадий – започва невъзвратимото отчуждаване. Присъствието на съпруга предизвиква несъзнателно раздразнение. Особеностите на характера се превръщат в недостатъци, все по-често възникват скандали с повод и без повод.
  • Пети стадий – в отношенията няма и спомен от първия етап, а присъствието на партньора създава само отрицателни емоции. Той/тя  вече не е „ангел” и „мило”, а „подлец”, „мизерник”и „лъжец”. Животът заедно е загубил всякакъв смисъл. Все по-често в редките случаи, когато си говорите, се появява думата „развод”. Дори и в този последен стадий има надежда. Ако, въпреки ежедневното споменаване, до развод така и не се стига, има зрънце, което отново може да се отгледа и да избуи.

Лошото е, ако тези цикли съвпадат и при двамата съпрузи. Тогава всичко ще завърши с развод, неизбежно е. Най-благоприятното, но почти невъзможно съчетание е от цикли в противоположните полюси, тогава семейството ще се запази, но не и с усилията само на единия.

Може ли да се въздейства на съпружеските двойки, за да не се стига до четвърти и пети стадий?
Провеждани са експерименти по създаването на теоретично благоприятни условия и те довели до следните резултати: участващите двойки описвали взаимоотношенията си като пристъпи на любов, наричана от тях „влюбване до припадък”, „истерична”, но и в един етап -  „мъчителна за двамата”. Изводът е, че Андре Мороа е прав: „И на любовта е нужна почивка”

Още в първата година от брака започва периодът на спад на емоционалното привличане, като графиката не е плавна. Пропаданията не са дълбоки и отчетливи, в средната част има задържане, настъпва „тихата радост” от любовта с кратки импулси нагоре.

В тази първа година още не възникват спорове, всичко се ограничава до скрити дълбоки въздишки от единия и тихи сълзи от другия.
Най-доброто, най-устойчивото съчетание между емоционалните състояния на партньорите е, когато трептят в различни честоти, като единият е два цикъла преди другия. В такъв случай всички състояния на минимална влюбеност на единия съпруг се покриват от периодите на максимална интензивност на чувствата на другия. При такава комбинация, в случаите, когато единият е склонен да разглежда недостатъците на партньора под лупа, другият е във всеопрощаващ период и е склонен да намира оправдания за лошото отношение към него.

* Холерик – Тип темперамент, който се характеризира с високо равнище на нервно-психическата активност, на енергичността на движенията, на импулсивността и изразеността на емоциите, страстно се увлича и изпълнява дейността си с голям прилив на сили, упоритост, целенасоченост, бързо се поддава на различни чувства и лесно преминава от едно емоционално състояние в друго
**Сангвиник – Тип темперамент, характеризиращ се с твърде висока нервно-психическа активност, богатство на мимически жестове, бързи движения и речеви реакции, висока енергичност, работоспособност и издръжливост при интересна работа.

22388 | 23 сеп 2012

Facebook коментари

нов коментар

Моля, влезте, за да коментирате