Акценти на франчайз бизнеса

14 юни 2013
Снимка: sxc.hu

Чисто теоретично, сключването на договор за франчайзинг може да бъде много изгодна сделка за всеки предприемач, който търси как за кратко време да постигне финансов успех, без да поема риск. Франчайзинговият модел започна да добива широка популярност в бизнеса по цял свят. Най-хубавото при сделките от такъв характер е, че носят ползи и за двете страни. Проучване на Международната франчайз асоциация гласи, че през 2035 г. повече от 50% от продуктите и услугите, предлагани в световен мащаб, ще бъдат достъпни до потребителите съгласно прилагане на франчайзинговата схема.

Франчайзингът (от англ. franchise озн. "право за пласиране на стоки в даден район") представлява форма на дълготрайно търговско сътрудничество, при което едната страна или фирма (франчайзодател) предоставя при определени условия и срещу заплащане права за ползване на търговски модел, ноу-хау, търговски, ценови рекламни стратегии, които са доказано ефективни, ползват се с висока репутация и носят твърди печалби на друга фирма (франчайзополучател). Франчайзингът може да се разглежда като развита форма на лицензиране, вид стратегическо сближаване. Над 90 са компаниите, които упражняват такъв бизнес модел. Сред тях Shell, McDonald's, Office 1 Superstore, сладкарници "Неделя", магазини "ИКЕА" и др.

Ако сте се захванали със стартиращ бизнес и разполагате с излишни пари, не е лоша идея да ги вложите във франчайз. По този начин утвърдената търговска марка, която ще развивате, може да издърпа и другия ви бизнес напред.

Преди да поемете по пътя на  обвързване от подобен род, има няколко въпроса, на които е добре предварително да обърнете внимание.

Какъв капитал се изисква?

Цената за придобиване правото на ползване на определен франчайз е различна. Информирайте се предварително за капиталовите разходи, които ще се наложи да покривате. Обикновено те включват наемане на недвижим имот, покупка на автомобил, оборудване на магазин. При някои договори първоначалната такса покрива само правото да търгувате, използвайки марката, всички останали разходи са за ваша сметка.

Какво е пазарното търсене?

За да бъде сделката ви успешна за вас и вашия бизнес, трябва да сте сигурни, че продуктът или услугата, обект на франчайз договор, се търси или ще бъде търсена сред потребителите. Не всяка успешно развита бизнес идея в страна като САЩ или Италия може да пожъне същия успех в България. Различните страни предлагат различни условия за развитие на даден търговска марка. Проучете конкуренцията в сектора. Това може да ви даде насоки как да предложите по-високо качество, което да привлече интерес.

Какви са финансовите възможности ?

Банките упражняват активна политика по отношение на сделките с франчайз. Проучете кои от тях могат да ви предложат най-изгодна оферта. Необходимо е да сте добре запознати с всички най-лоши сценарии, които могат да ви сполетят. Само така може да изградите спасителен план за всеки риск или да решите да се откажете от сделката.

Каква е репутацията на въпросния франчайз продукт?

Най-лесният и бърз начин да научите това е като се поразровите в интернет – проучете историята на компанията, с какъв авторитет се ползва в момента и през последните 1-2 години въпросният продукт/услуга.

Колко ефективна е маркетинговата стратегия на франчайзодателя?

Направете си труда да се запознаете отблизо с методите и стратегиите, които вашият франчайзодател използва, когато търси нови пазари. Като франчайзополучател вие ще бъдете посветени в някои от тайните на този бизнес. Това ви дава възможност да добиете полезен стаж в съответната област, който по-късно може да ви даде свежи идеи, които да приложите в своя собствен бизнес. 

Каква друга помощ може да очаквате, освен въвеждащата?

Франчайзодателят би трябвало (по силата на договора) да ви проведе курс на обучение, да ви запознае с някои специфики, които се отнасят за пазарната ниша, към която принадлежи бизнеса. По какво може да съдите, че вашият франчайзодател е съвестен? По това, че ви е предал информацията максимално подробно, обажда се на по-късен етап, за да попита как върви бизнесът, помага ви в изготвянето на бизнес плана. 

Какви законови споразумения ще са нужни?

Четете всичко по договора, особено онова, написаното с малък шрифт. Хвърлете един поглед и на оригинала. Не мислете, че щом сте стигнали до момента на подписване, и всичко свършва. Може да се откажете дори тогава. След като подпишете, отговорността е поета и сделката вече е факт.

По каква скала ще ви оценяват?

Всяка компания, която предлага дадено търговско име на франчайз, си има съгласуван списък с критерии, на база на които ще оценява работата ви. Във ваша полза е да се опитате да научите какво представляват тези критерии. Най-често те засягат образованието и професионалния опит, натрупан до момента. Някои не изискват опит, други си имат своя визия за идеалния франчайзополучател.

В какво се измерва успехът?

Или казано с други думи – колко от инвестиралите в сходен на този бизнес все още го упражняват, носи ли печалби и дали се чувстват удовлетворени след първите две години.

По какъв начин се решават несъгласия и разногласия?

Това трябва да бъде упоменато в условията на договора. Обикновено конфликтите се решават по правен път. Възможно е да изникнат казуси във връзка с разминавания в законодателните рамки на съответните страни. Препоръчително е преди да подпишете каквото и да било, да се консултирате с доверен на вас адвокат.

1746 | 14 юни 2013

Facebook коментари

нов коментар

Моля, влезте, за да коментирате