Добри и лоши практики в SMS маркетинга

06 юли 2013
Снимка: sxc.hu

Сред най-разпространените начини за рекламиране на даден продукт или услуга се утвърдиха имейл маркетинг и маркетинг чрез социални мрежи. Някои фирми избират друг метод, който е производен на тях. Това е SMS маркетинг или по-точно казано - рекламиране чрез изпращане на SMS съобщения. В България тази практика започва да добива все по-широка популярност.

Преди да стартирате подобна SMS кампания, е препоръчително да бъдете добре запознати с правилните и неправилни начини за нейното осъществяване, тъй като, както се досещате, неправилните крият риск за неефективни резултати.

SMS маркетингът трябва да се провежда с особено внимание, тъй като при него контактът с потребителя е по-личен в сравнение с този по имейл или профила в социалната мрежа. Обикновено хората общуват чрез SMS-и с близките си. Затова имайте предвид, че тук се каните да навлизате в лично пространство, а някои държат то да не се нарушава, особено с комерсиална цел.

Ако потребителят ви е дал зелена светлина, що се отнася до контакт чрез SMS, това означава, че е свалил бариерите на личното си пространство.

Мобилният маркетинг е нова категория в съвременната реклама. Още по-специално значение има провеждането му с помощта на SMS-и. Има няколко важни правила, които следва да се имат предвид, ако държите кампанията ви да бъде успешна. 

Добри практики:

·         Вмъкнете интернет връзка. Разполагате със 160 символа, което в един момент се явява крайно недостатъчно, затова се стремете с минимум думи да предадете максимум информация. Добър вариант е, вместо да използвате максималния брой допустими символи, да вмъкнете линк, който да отвежда към мобилната версия на вашия фирмен уебсайт или директно към секцията с информация за обекта на реклама. Почти всички хора са оборудвани със смартфони и използват постоянен мобилен интернет, така че това дава възможност, веднага след като прочетат съобщението, да последват предоставения линк. Избягвайте да слагате връзки от типа "bit.ly" , защото това може да породи съмнения, че линкът не води към фирмена страница, а е вирус.

·         Бъдете кратки. Много фирми допускат грешката да изпращат много на брой съобщения в рамките на една и съща кампания. Не само, че тази практика е неетична, но и дразни. Ограничете се да изпращате по едно съобщение до потребител за всяка кампания и нека то да бъде изчерпателно и ясно. Избягвайте употреба на абревиатури.

·         Подбирайте подходящия момент. Важно е, когато провеждате SMS кампания, потребителите да получават съобщенията си в момент, в който могат да ги прочетат. За подходящо се счита времето. в което хората са будни и телефоните им са близо до тях. Опитайте да изпращайте по различно време на деня – късно сутрин,в ранния или късния следобед. Ако таргет аудиторията на вашата рекламна кампания са млади хора на тийнейджърска възраст, тогава времето, в което може да ги уцелите, е по-различно. Може би преди обяд не би била добра идея да ги търсите, особено през летния сезон.

Дръзки практики, които е добре да избягвате:

·         Изпращане на едно и също съобщение на всеки абонат. В имейл маркетинга има практика да се сортират абонатите по списъци на база обединяващи признаци. Това води до получаване на високоефективни резултати. Изпращане на съобщения с тривиални текстове е добър начин да отблъснете клиента. Проучете (ако е възможно) интересите на абонатите и ги сортирайте на групи. Съобразно вкусовете им съчинете текстовете на съобщенията, които да им изпратите.

·         Бомбардиране със SMS-и. Имайте предвид, че не сте единствената фирма, която изпраща промоционални оферти на своите клиенти чрез SMS. За да изпъкнете в очите на хората, изпращайте по един SMS на седмица, и това при условие че кампанията ви е в краткосрочна (в рамките на месец или по-малко).

·         Директни обаждания. Някои компании провеждат доста агресивни кампании по телефона. Звънят на потребителите, засипват ги с оферти и изискват бърз отговор. В случай че не се свържат с абоната, продължават да го търсят и звънят по няколко пъти през деня. Това е крайно неправилна практика, с която си играете с търпението на хората и рискувате да изгубите клиента завинаги. 

1425 | 06 юли 2013

Facebook коментари

нов коментар

Моля, влезте, за да коментирате