Речта на лидера

24 юли 2013
Снимка: sxc.hu

Добрият лидер трябва да изпъква, освен с добри познания и опит, и с висока езикова култура. За да бъдат посланията му ясни и да се възприемат трайно от другите, той трябва да умее да ги предава правилно с нужния подбор от думи и изрази. Лидерите трябва да се стремят да разширяват богатството на своя езиков запас. Общуването изпълнява ключова роля в предприемачеството. Съществуват няколко начина, с помощта на които един лидер може за най-кратко време да подобри осезаемо езика и начина си на  комуникиране. 

Езикът на лидера звучи различно

Езикът трябва да внушава респект и да подчертава, че лидерът заема високо място в йерархията. Той трябва да бъде възприеман от околните като безгрешен човек, който винаги умее да преценява ситуацията и да взема правилните решения, дори когато сроковете са кратки и напрежението достига връхна точка.

Първият признак, по който един лидер започва да гради авторитет пред подчинените, е чрез начина на изразяване и същността на казаното. Комуникацията способства за по-доброто осмисляне на мисията и целите на фирмата; тя внася яснота по въпросите за бизнес плана, рекламната стратегия, конкуренцията, вътрешните проблеми. Речта на лидера трябва да звучи гръмко, да вдъхновява, да мотивира и внушава уважение към лидера и организацията. Всичко това, разбира се, не се случва от само себе си. Нужни са усилия и практика. Истината е, че много ръководители не умеят да се изразяват правилно, а някои често забравят. Нищо не уронва от авторитета на лидера пред подчинените му от неспособността да запомня информация.

Паметта, аналитичното мислене и богатият езиков запас се стимулират с четене на книги и писане на ръка.

Преди да пристъпите към подготовка на следващата лидерска изява, обмислете внимателно какво ще говорите и какви изрази ще подберете. Стремете се да бъдете конкретни, да говорите за реални неща и да накарате събеседниците да слушат и запомнят казаното от вас.

Трябва да знаете какво искате

Един от пропуските на лидера е да не знае какво да каже, защото не знае какво иска. Преди да изнасете реч – без значение формална или неформална – си задайте въпросите: "Как и в каква посока трябва да се развият нещата?", "Какво искам да постигна?". Ако отговорът се крие в общите цели и мисия на организацията, а не в личните желания, това разкрива добри перспективи. Ако нямате ясна визия за бъдещето на компанията и целите, които преследвате, са чисто лични – по-добре да си спестите речта за следващия път, когато ще бъдете по-наясно с желанията си и ще имате какво да кажете. 

Използвайте „но“ в по-редки случаи

Съюзът „но“ означава опровержение, противоречие. Не се препоръчва употребата му в изречения с положителен смисъл. „Но“ създава нагласата, че ще последва нещо негативно или нещо, което няма да се хареса на слушателите. Когато един лидер казва: „Хареса ми работата ти по проекта Х, но смятам, че...“, това навежда на мисълта, че мениджърът не е останал удовлетворен и в мислите на другата страна думите му звучат: „Не одобрявам идеите ти, затова ще го направим по моя начин“ или „Обмислих твоето предложение, но ще приложим моя вариант“. Когато лидерът се обръща към група служители с думите: „Свършихте чудесна работа за последните шест месеца, но оттук нататък започва сериозната част“, това звучи демотивиращо. Препоръчително е да формулирате изказването си така: „Работихте отлично през изминалите шест месеца, точно такава работна инерция ни трябва, за да посрещнем по-големите предизвикателства, които ни чакат“. „Но“ можете да замените със съюза „и“, изрази като „все още“, „освен това“, „освен ако“, „нещо повече“ или просто да го пропуснете в изречението. 

Внимателна употреба на превъзходна степен и суперлативи

Изрази като „най-добрият“, „най-уникалният“, „удивителен“, „поразителен“, „сензационен“, „поразителен ефект“ понякога идват в повече. Честата им употреба размива значението, отдалечава от реалността, с тях не се предава истината. Ако един лидер постоянно използва суперлативи, рискува всичко, което казва, да звучи еднакво, а това няма да донесе успех, особено ако работите в сферата на продажбите. Проявявайте повече реализъм. Когато изнасяте презентация, предавайте информацията точно, като се стремите да не преувеличавате качествата на продуктите/услугите. Основата ви цел е да бъдете ясни, леснодостъпни, да дадете вярна информация и събеседниците да ви разберат правилно. Не изричайте „иновация“ или „революционен продукт“, за да спечелите внимание. Използвайте ги, ако действително презентираният от вас продукт/услуга притежава качества на иновация, т.е. такова нещо не е излизало все още на бял свят. 

Не повишавайте тон

Понякога, макар и неусетно, когато представяме идея, сме склонни да повишим тон. Това не се приема положително от слушателите, затова се старайте да се контролирате. Ако сте в приятелски кръг, е нормално разговорът да стане по-разгорещен, но на официална среща и презентация не е уместно интонацията в гласа ви да прекрачва общоприетите норми. Избягвайте да поставяте силен акцент в думите си. Хората, които имат навика да се изхвърлят в изказванията, си въобразяват, че като повишат тон, гледната им точка ще бъде по-добре разбрана. Истината е, че това говори за липса на самодисциплина, самоувереност и възпитание. Дългите паузи не усилват ефекта от казаното, затова внимавайте по отношение на тях. 

Наричайте нещата с истинските имена, описвайте ситуациите реално. Изградете си навик да подбирате по-ясни и конкретни думи, изрази, специфични понятия. Така посланията ви ще звучат по-ясно. Упражнявайте изказа, когато сте сами. От вас зависи колко респектиращ лидер ще изглеждате в очите на другите. Ключът се крие в правилното владеене на езика.

1282 | 24 юли 2013

Facebook коментари

нов коментар

Моля, влезте, за да коментирате