Телемаркетинг

11 авг 2013
Снимка: sxc.hu

Телемаркетингът е един от методите, които способстват за подобряване на бизнеса. Той може да се разглежда като вид напреднала форма на маркетингова стратегия. Когато тя се прилага ефективно, положителните резултати са винаги налице. Цел №1 на всяка компания е оптимизиране на работния ресурс и максимизиране на печалбата. По своята същност телемаркетингът (наричан още продажби чрез телекомуникационни методи) е форма на директен маркетинг, при който продавачът издирва и привлича нови клиенти. Това е бизнес, в който се предлагат продукти и услуги по телефон, чрез Skype и новите мобилни приложения за разговори, подобни на Viber и WhatsApp. Освен за продажби, телемаркетинг услугите се търсят и с цел реклама, информиране за предстоящи промоции и пазарни проучвания. Телефонните агенти трябва да знаят как да завоюват вниманието на клиента, да го накарат да им отдели време, за да го запознаят накратко с продукта/услугата – обект на промотиране.

Пред телемаркетинг служителите стоят две основни задачи:

1/ да реализират колкото може по-висок брой продажби при минимум обаждания;

2/ да изградят трайни бизнес отношения с потенциалния клиент (без да се стига до нарушаване на професионалната етика). Водещата цел на продавача е да печели доверие. Дори да не реализира покупка с първото обаждане, за успех се счита и вариантът, когато телемаркетинг сътрудникът е успял да спечели доверие и да си остави вратичка за бъдещ контакт.

Телемаркетинг консултантът трябва да умее да изгражда адекватен общ профил на клиентите си. Тогава става лесно да опознава вкусовете и отгатва потребностите им, за да може при следващия разговор да знае точно какво да предложи.

Телемаркетингът може да се разглежда като продажби и маркетинг, които се реализират с помощна на мобилни и интернет комуникации; дейност с участието на две лица, които се представят един на друг с истински имена, разменят адреси, телефони и всякаква необходима информация за контакт.

Понякога може да се окаже трудно намирането на правилната телемаркетинг фирма, която да свърши полезна работа. Познаването на няколко определящи фактори ще ви помогне да се ориентирате по-лесно. Това са мнения на клиенти, рейтинг на фирмата и информация за отношението и компетенциите на служителите. Най-добре би било да имате на разположение познат, който да ви даде добър съвет. От друга страна, интернет и социалните мрежи са добър генератор на информация, стига да знаете какво, как и къде да търсите. Не е трудно да се намерят мнения на клиенти, които вече са използвали услугите на фирма за телемаркетнг. Потърсете официалната уеб страница на фирмата за телемаркетинг услуги, след това се насочете към профилите ѝ в социалните мрежи. Ако членувате във форум, не се колебайте да създадете тема, с която да приканите други потребители да споделят малко личен опит. Информация за професионалните качества на служителите към работата може да се намери отново в социалните мрежи или в специализирани бизнес форуми, в които се събират мнения за фирми от всеки отрасъл.

Заетите в областта на търговията, при които работата им се изразява във водене на разговори по телефона с маркетингова цел, може да имат предвид следните съвети:

1. Подготовка, преди да се установи връзка с клиента

Управителите на по-големи фирми рядко вдигат служебния телефон. Тази работа е поверена на техните асистенти и секретарки и това понякога създава пречки за телемаркетинг специалиста. Разговорът със секретарката трябва да бъде кратък, в него се моли за директна връзка с управителя на фирмата. Дори при отказ телемаркетинг служителят трябва да се постарае да привлече вниманието и да засвидетелства доверие. Така остава възможността за по-късно обаждане.  

2. Задаване на правилни въпроси

Основната тема не бива да се отклонява в друга посока. Телемаркетинг агентът трябва да избягва  излишните подробности. Човекът, който стои на отсрещната линия, обикновено има много работа и не реагира положително на хора, които му губят времето. Без каквото и да е пришпорване за покупка, се минава направо на въпроса. Бизнесмените не си дават парите просто така. Трябва да бъдат очаровани по възможно най-деликатния и ненатрапчив начин, докато им се излагат предимствата на продукта или услугата. Половинчатата истина не води до нищо добро. По време на разговора телемаркетинг служителят трябва да се стреми да създаде солидна основа за изграждане на бизнес отношения с клиента.

3. Уговаряне на срещи лице в лице

Продажбите по телефона създават условия за развиване на трайни бизнес партньорства. За разлика от имейл маркетинга, тук контактът с клиента е по-близък. В стремежа си да затвърдят бизнес познанството, някои телемаркетинг специалисти си уговарят лична среща с потенциалния клиент. Срещите лице в лице играят решаваща роля за развоя на преговорите и обикновено дават добър резултат и за двете страни. 

2711 | 11 авг 2013

Facebook коментари

нов коментар

Моля, влезте, за да коментирате