На лов за крепости - Питион, Гърция

25 апр 2013
Снимка: Мая Павлова

Гърция има много исторически забележителности не само от античността, но и от средновековието. На територията ѝ се намират крепости от времето на Източната Римска империя или така наречения Византийски период.

В северната част има няколко с много важно значение в исторически план. Те са играли роля и за отбраната при навлизането на османците на Балканите. Крепостите в тази част са достъпни за обхождане и не е необходима туристическа резервация, за да се посетят. Пътят е добър, обозначен и местните хора, даже и полицаите (в тази част е военна полиция, поради близостта си с турската граница), са любезни и говорят английски.

Днес ще ви представя една от тези исторически забележителности. На 15 км северно от Дидимотика се намира Крепостта Питион. Тя се издига в сърцето на селце, носещо същото име.

Крепостта е военна архитектура и една от представителните за периода на късния Византийски стил в Гърция. Питион е едновременно военен проект и символ на властта. Съоръжението има за цел да  осигури подслон и сигурност за владетеля.

Крепостта е изградена от обемисти, големи, средни и малки камъни, три размера тухли и тухлени фрагменти. Целта на различните размери строителни материали е по-лесното моделиране на формите и по-здравото им скрепване. Съставът на свързващия хоросан включва креда, дребнозърнест пясък и малко количество камъчета. Лицата на стените са покрити с грубо дялан камък, положен в хоризонтални ленти. Някои от стените имат дървени решетки на различни нива. Размерът на камъните постепенно намалява към горните части на кулите и арките. Самата крепост има четири наблюдателни кули. Изградена е до река, върху хълмче.

Историческите източници дават някои сведения за събитията, случили се на това място. През 1361 година пада голямата крепост Дидимотика, която е средище на дворцов и духовен живот. Тя е един от двата основни центъра, намиращи се на река Еврос. Вторият е Адрианопол или Одрин. С падането на Дидимотика е превзета и крепостта Питион. Тъй като съоръжението е било изградено по всички правила на военната отбранителна архитектура, за да бъде превзето, османците са разбили камъните на шлюза, опожарили са масивната дървена врата и стената покрай нея.

През 1370 г. османците завладяват целия регион. Съдбата на Питион е показателна за стила на агресорите. Те я ограбват, опожаряват, разбиват каквото не могат да вземат и я изоставят. И така до ХХ век, когато за кратко е използвана като временен подслон. В този период цистерната към крепостта е била използвана за съхранение на тор, а първият етаж – като плевня от местните жители.


В началото на 90-те години на миналия век са проведени поредица от проучвания с цел опазване, реставрация и съхранение на крепостта. Първо са реставрирани съществуващите части на външните стени. Следващи в списъка са малката кула и порталът. Работата по по-голямата кула започва през 2000 година. Реконструкцията на тухлена зидария във вътрешните части е следващата, която е съхранена.

След края на реставрацията в по-голямата кула е поместена информация, проследяваща целия процес. В снимки, чертежи и документи са показани резултатите от разкопките, други, свързани с крепостта и консервационните работи, и такива, показващи ролята на Питион в отбраната на долината на река Еврос и постиженията на късновоенната архитектура.

1368 | 25 апр 2013

Facebook коментари

нов коментар

Моля, влезте, за да коментирате