17-ти май - Световен ден на информационното общество

17 май 2013
Снимка: sxc.hu

Казват, че бъдещето е в ръцете на новите технологии и интернет. Имайки предвид ускорения процес на дигитализиране на обществата, сякаш с всеки изминал ден се приближаваме все повече до ежедневие, ръководено от цифровите устройства и виртуалните методи за общуване.


На 17-ти май празнуваме Световния ден на информационното общество. Мисията на този празник се изразява в изграждане на мостове и засилване на връзките между отделните общества и икономики на страните посредством усъвършенствани възможности за комуникация и използване на дигитални технологии и интернет. Водеща цел е хората да бъдат добре осведомени и да познават всички възможности и ползи, които им открива световната мрежа. Нещо повече, инициативата има за цел да насърчава мира и да сближава културите, да помага за преодоляване на бариерите в общуването. По време на ежегодните чествания се акцентира на въпросите за зачитането правата на човека и премахване на половата дискриминация.

Възникване, развитие и основни идеи

На 17-ти май през 1865 г. в Париж се подписва Международна телеграфна конвенция, с която се основава Международният съюз на телекомуникациите (International Telecommunication Union - ITU). От 1969 г. до 2006 г. 17-ти май се отбелязва като Световен ден на телекомуникациите и се празнува всяка година. Традицията е приета официално на Конференция на суверенната власт, проведена в Малага през 1973 г.
През ноември 2005 г. на Общо събрание, организирано под патронажа на ООН, насоката на основните идеи и принципи е променена, а празникът – преименуван на Световен ден на информационното общество (World Information Society Day). Фокусът на вниманието се измества върху значението на комуникациите и достъпа до информация с помощта на модерните технологии.

При ежегодното честване на празника се провеждат общополезни национални програми, срещи и събития, насочени в направленията:

  •  Създаване на мотивация за генериране на нови идеи и проекти
  •  Дискутиране на всички аспекти на основната тема за комуникациите и достъпа до интернет
  •  Изготвяне на доклади, които да следят напредъка и проблемите, пред които са изправени отделните нации.

 

След обявяване на 17-ти май за Световен ден на информационното общество, през 2005 г. стартира глобална кампания под надслов "Технологиите имат нужда от жени". През 2012 г. празникът минава под лозунга "Жените в информационните технологии и комуникации". Ролята на нежния пол е силно застъпена в идеологията на празника. Причината е, че на много жени и млади момичета по света не се дава достъп до медицински грижи, образование, нито възможност да градят кариера и заемат високопоставени длъжности. С помощта на подобни инициативи се акцентира на идеята за равнопоставеността между половете. Отправя се призив към всички нации да предоставят равни привилегии на хората, що се отнася до достъпа им до информация.

WSIS форум

На Световния ден на информационното общество много международни организации, които защитават човешките права, вземат участие в специален WSIS форум. Той е известен под името Световна среща на върха по въпросите на информационното общество. Тази година ще се проведе в периода 13 – 17 май в Женева. Ежегодно на срещата се събират представители на най-големите информационни общества - ЮНЕСКО, Програмата на ООН за развитие, Организацията на обединените нации за търговия и развитие (УНКТАД) и др. На тазгодишното събитие се очакват да присъстват над 30 министри, 44 делегати, 30 посланици, 17 изпълнителни директори на бизнес корпорации и лидери на граждански общества. Сред участниците има членове на парламенти и представители на частния сектор. По време на форума се представят и дискутират различни проекти и програми. Приоритетната цел е търсене как по най-рационален път да се разширява достъпът и боравенето на обикновените хора с новите технологии и интернет комуникациите. Прави се оценка на изпълнението на плановете, които са били приети на предишни срещи. Планирана е и церемония с награди, на която се отличават организации и частни лица с най-голям принос в изпълнението на основната задача, а именно разширяване на достъпа до интернет технологиите и подобряване на комуникациите в обществото. При раздаването на наградите се отделя съществено внимание на ролята на жените в света на технологиите. Награждават са експерти от цял свят. В редиците попадат и лица от средите на шоу бизнеса. Пример в това отношение е носителката на Оскар Джина Дейвис.
 

1282 | 17 май 2013

Facebook коментари

нов коментар

Моля, влезте, за да коментирате