141 години от рождението Гоце Делчев!

14 фев 2013

На 4 февруари 2013 г. се навършват 141 години от рождението на българския революционер, водач и идеолог на ВМОРО Гоце Делчев.

Георги Николов Делчев е роден на 4 февруари 1872 г. в град Кукуш, дн. Гърция, в семейството на Никола и Султана Делчеви. Има трима братя - Милан, Димитър и Христо, които също са революционери от ВМОРО. Завършва българско униатско начално училище, а след това българска екзархийска прогимназия в родния си град, след което продължава образованието си в Солунската българска мъжка гимназия „Св. св. Кирил и Методий“. През 1891 година постъпва във Военното училище в София.

Революционната дейност на Делчев започва в Щип. Там той се среща повторно с Дамян Груев, един от основателите на БМОРК, и е привлечен в организацията, на която по-късно става фактически ръководител. През лятото на 1896 г. участва в работата на Солунския конгрес на ВМОРО и заедно с Гьорче Петров изработва програмата и устава на Българските Македоно-Одрински революционни комитети, който предвижда изграждането ѝ на демократични основи.

С помощта на български офицери създава четническия институт на ВМОРО в Княжество България, който започва да изпраща подготвени четници и войводи във вътрешността на Македония и изиграва основна роля в масовизирането на движението. Като главен ревизор на ВМОРО предприема няколко обиколки из Македония, Одринска Тракия и Родопите. През 1902 година заедно с Гьорче Петров участва в изработването на нова програма и устав на организацията. Тя вече си поставя за цел привличането и сплотяването „на всички недоволни елементи в Македония и Одринско, без разлика на народност“ и за извоюване на пълна политическа автономия.

В началото на май 1903 година четата на Делчев попадна в обкръжение в село Баница. Потерята, командвана от майор Хюсеин Тефиков, който е съвипускник на Гоце Делчев, през нощта на 3 срещу 4 май блокира селото по сигнал, че там нощуват комити. Гоце Делчев решава да изведе четниците от селото, но опитът пропада. След еднодневно сражение с превъзхождащата ги потеря Гоце Делчев пада убит. Гибелта му се възприема от съвременниците и от историците като една от най-тежките загуби на българското революционно движение.

812 | 14 фев 2013

Facebook коментари

нов коментар

Моля, влезте, за да коментирате